BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2.5 TẦNG

Kích thước: 9 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.760.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình:

BIỆT THỰ PHỐ TINH KHÔI

Kích thước: 10 X 20

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 2.050.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ VƯỜN HIỆN ĐẠI

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ THỰ TÂN CỔ MÁI NHÂT

Kích thước: 10 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 2.050.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 10 X 20

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 1.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI TINH TẾ

Kích thước: 8 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.050.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ PHỐ

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 12 X 20

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 1.850.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ

BIỆT THỰ 2.5 TẦNG ĐƠN GIẢN - TINH TẾ

Kích thước: 10 X 20

Công năng:

Chi phí: 1.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ PHỐ

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ MÁI NHẬT BẮC GIANG

Kích thước: 10 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.800.000.000VND VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ VƯỜN

THI CÔNG BIỆT THỰ PHỐ 5 TẦNG 1 HẦM TẠI HÀ NỘI

Kích thước: 8 X 16

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 4.250.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ PHỐ

THI CÔNG BIỆT THỰ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 8 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.350.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ PHỐ

THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ PHỐ ĐỘC ĐÁO

Kích thước: 5.5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 985.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ VƯỜN MÁI NHẬT

Kích thước: 15 X 25

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ VƯỜN

BIỆT THỰ PHỐ HIỆN ĐẠI 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 8 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

THI CÔNG TRỌN GÓI BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Kích thước: 20 X 28

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 3.100.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

BIỆT THỰ MÁI NHẬT 3 TẦNG TRẮNG TINH KHÔI

Kích thước: 20 X 35

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 3.500.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ MÁI NHẬT

BIỆT THỰ VƯỜN MÁI NHẬT ĐỐN TIM NGƯỜI XEM

Kích thước: 8 X 30

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.450.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ VƯỜN MÁI NHẬT