BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 3 TẦNG ĐẸP ĐẾN MÊ HỒN

Kích thước: 15 X 32

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 4.800.000.000 VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ - TÂN CỔ ĐIỂN

BIỆT THỰ PHỐ, Kiến trúc “sang chảnh” nơi đô thị

Kích thước:

Công năng:

Chi phí: VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ PHỐ - MẪU BIỆT THỰ SANG CHẢNH

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2.5 TẦNG ĐẸP XAO XUYẾN

Kích thước: 9 X 21

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.865.000.000 VNĐ

Loại hình: Biệt thự Hiện Đại

BIỆT THỰ PHỐ HIỆN ĐẠI ĐẸP ĐẾN MÊ HỒN

Kích thước: 7 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.450.000.000 VNĐ

Loại hình: Biệt thự

BIỆT THỰ 2 MẶT TIỀN HIỆN ĐẠI ĐỘC ĐÁO

Kích thước: 8.5 X 18

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.760.000.000 VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ 2,5 TẦNG

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN 2 TẦNG SANG TRỌNG

Kích thước: 10 X 21

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 2.500.000.000 VNĐ

Loại hình: Biệt thự Tân Cổ Điển

BIỆT THỰ MÁI NHẬT HIỆN ĐẠI 3 TẦNG SANG TRỌNG

Kích thước: 9 X 19

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 2.100.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ MÁI NHẬT

NHÀ PHỐ 2.5 TẦNG ĐỘC ĐÁO

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 1.250.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 10 X 20

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 3.100.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ PHỐ

BIỆT THỰ THEO PHONG CÁCH NHẬT BẢN

Kích thước: 15 X 15

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: BIỆT THỰ VƯỜN

NHÀ PHỐ 2.5 TẦNG ĐỘC ĐÁO, MỀM MẠI

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.350.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2.5 TẦNG ĐẸP MÊ MẨN

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 955 TRIỆU VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ 2.5 TẦNG ĐẸP MÊ LY

Kích thước: 5 X

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 945.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG

Kích thước: 5 X 18

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 735.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ 2,5 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 935.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2.5 TẦNG

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 975.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ