NHÀ PHỐ 2.5 TẦNG ĐỘC ĐÁO

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 1.250.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ 2.5 TẦNG ĐỘC ĐÁO, MỀM MẠI

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.350.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2.5 TẦNG ĐẸP MÊ MẨN

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 955 TRIỆU VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ 2.5 TẦNG ĐẸP MÊ LY

Kích thước: 5 X

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 945.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG

Kích thước: 5 X 18

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 735.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ 2,5 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 935.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2.5 TẦNG

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 975.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ 2.5 TẦNG HIỆN ĐẠI, ĐỘC ĐÁO

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.100.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

MẪU NHÀ PHỐ 2 TẦNG HOT NHẤT 2021

Kích thước: 5.5 X 19

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 875.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ 2 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 3 Phòng ngủ

Chi phí: 855.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ 3.5 TẦNG

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.545.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ 6M MẶT TIỀN

Kích thước: 6 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 2.200.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHONG CÁCH ĐỘC ĐÁO

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ 4 TẦNG PHÁ CÁCH

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 4 Phòng ngủ

Chi phí: 1.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 5 TẦNG

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 5 Phòng ngủ

Chi phí: 2.300.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ 2 TẦNG TỐI ƯU CHI PHÍ

Kích thước: 5 X 15

Công năng: 3 PHÒNG NGỦ

Chi phí: 650.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: NHÀ PHỐ